Projectes

La Fundació i2CAT treballa dia a dia amb les institucions involucrades per a la creació de projectes de futur, aquí podeu trobar la informació actualitzada dels projectes en que s'estan dedicant tots el nostres esforços.

Tots els coordinadors de departament poden donar d'alta projectes del seu departament i a més, quan a un projecte se li assigna un coordinador, aquest obté permisos automàticament per a editar la informació del projecte.