Avís legal

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades formaran part d'arxius confidencials, que seran incorporades automáticament a les bases de dades de la Fundació i2CAT.

Aquestes dades seran processades amb la única finalitat d'autenticar-se, gestionar i accedir correctament als serveis que la plataforma tecnològica de la Fundació i2CAT posa a disposició dels seus treballadors i del personal col·laborador per al desenvolupament dels projectes que participa.

Com a únic responsable d'aquests arxius, i2CAT es compromet a preservar la confidencialitat de les dades personals que els mateixos puguin contenir i a guardar-los/ emmagatzemar-los. Es compromet per tant a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Finalment, l'usuari podrà exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment amb el que estableix la LOPD.

Podrà exercir també el seu dret a efectuar qualsevol altra consulta o comentari personal sobre aquesta qüestió, mitjançant l'enviament d'una notificació per escrit a l'adreça i2CAT, C\ Gran Capità 2-4 Edifici Nexus I, 2ª planta, desp. 203 08034 Barcelona.