Recursive InterNetwork Architecture

Recursive InterNetwork Architecture
RINA
Software Networks
  • TRIA Network Systems, LLC
  • TSSG, Waterfor Institute of Technology (Ireland)
  • Boston University
30/04/2010
30/11/2011
-
X
-

Recursive InterNetwork Architecture-, desenvolupat pel pioner d'Internet John Day en el seu llibre Patterns in Network Architecture, proporciona una teoria general sobre l'arquitectura de xarxes. En ell es deixa clara quina és realment l'estructura de capes dels protocols: només hi ha un tipus de capa configurable, que es repeteix tantes vegades com es necessiti per tal de tractar el problema d'assignació de recursos de xarxa de manera òptima. Aquest model obre la porta a tenir múltiples Internets paral.leles (no només una sola xarxa global i plana, com és la Internet actual), proporciona una estructura que suporta multi-homing i mobilitat sense la necessitat de protocols especials, més seguretat, simplifica en ordres de magnitud la gestió i configuració de les xarxes i permet a les aplicacions que utilitzen la xarxa comunicar-se amb altres aplicacions sense la necessitat de conèixer detalls interns de la xarxa com ara l'adreçament. El cluster de tecnologies de xarxa col.labora amb el centre de recerca irlandès TSSG, la Universitat de Boston i la startup america TRIA Network Systems per a desenvolupar un prototipus de RINA.