Grups

Els grups de la Fundació i2CAT milloren la flexibilitat del servei LDAP, ja que permeten al personal afegir grups de usuaris a mida de forma ràpida i senzilla.

Gràcies al grups podem crear, per exemple, llistes de correu desvinculades de projectes, departaments i organismes, guanyant així en dinamisme i facilitat de gestió. També podem afegir nous grups per millorar la gestió dels permisos en els serveis sincronitzats amb el directori LDAP.