Consultar contactes a l'Outlook

Aquest tutorial permet configurar l'Outlook per a poder consultar el directori de personal de la Fundació i2CAT.

  • Nom del servidor: ldap.i2cat.net
  • Nom d'usuari: uid=usuari,ou=activat,ou=personal,dc=i2cat,dc=net
  • Contasenya: La seva contrasenya al LDAP
  • Port: 389
  • Base de cerca: ou=activat,ou=personal,dc=i2cat,dc=net

Anar a Eines > Configuració del compte i a continuació seleccionar la pestanya Llibreta de direccions i prémer el botó Nou. Escollir Servei de directori d'Internet (LDAP) i omplir el quadre de diàleg amb les dades de configuració. Prémer el botó Més configuracions per introduir la resta de dades. Cal reiniciar l'Outlook per a que els canvis sorgeixin efecte.

Quan redacteu un missatge nou podeu buscar directament al directori fent click a l'opció Per a: i escollint "Directori LDAP i2CAT", o el nom que li haguem posat, a la Llibreta de direccions.